Projek Akhir Semester Ko-Kurikulum Silat Seni Gayong Malaysia Universiti Putra Malaysia - 15/12/2013Ko-Kurikulum PSSGM UPM mengadakan projek akhir semester di Rumah Anak Yatim Baiduri, Dengkil, Selangor pada 15/12/2013 yang lalu.  Antara aktiviti yang dijalankan adalah penerangan tentang silat, latihan asas beladiri dan menyampaikan sumbangan kepada Rumah Anak Yatim Baiduri.  Program ini melibatkan 10 orang pelajar Silat Gayong UPM.
1 comment:

Lori said...

Thanks for wrriting this